Garantie & klachtenGarantie

MaakjeCadeau staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door MaakjeCadeau, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan MaakjeCadeau schriftelijk te worden gemeld. Alleen producten die geen maatwerk zijn kunnen teruggezonden worden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van MaakjeCadeau komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MaakjeCadeau is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Klachten

Ben je niet tevreden of heb je een klacht?
Wij vinden het erg jammer om te horen dat je niet tevreden bent over een product of over onze service. Wij vragen je daarom contact op te nemen met onze klantenservice zodat wij zo snel mogelijk tot een goede oplossing kunnen komen. Want wij willen van iedere klant een tevreden klant maken! Stuur een bericht met je klacht naar info@maakjecadeau.nl. Wij streven ernaar om jouw bericht nog diezelfde werkdag te beantwoorden. 

Wanneer we er alles aan gedaan hebben om tot een goede oplossing te komen, maar je nog steeds niet tevreden bent, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.